Day: September 21, 2022

ประกันอุบัติส่วนบุคคล

ประกันอุบัติส่วนบุคคล สำคัญแค่ไหนประกันอุบัติส่วนบุคคล สำคัญแค่ไหน

อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครทั้งนั้น แต่ใช่ว่าเราระมัดระวังแล้วจะไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจมีสาเหตุมาจากสิ่งของเครื่องใช้ จากบุคคลอื่น บางครั้งไม่สามารถเลี่ยงได้ เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น และถ้าหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้ว ก็ย่อมต้องมีความเสียหายเกิดขึ้น ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นกับร่างกายของเราหรือคนในครอบครัว ก็ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วที่สุด ดังนั้นคงจะดีหากเราไม่ต้องกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นเราควรมีประกันอุบัติส่วนบุคคล เพราะบริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองกับผู้เอาประกัน ในกรณี ที่เสียชีวิตบริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือหากพิการ ทุพพลภาพ บาดเจ็บจากร่างกาย ผู้เอาประกันก็จะได้รับเงินชดเชย หรือค่ารักษาพยาบาลตลอดจนกว่าจะหาย โดยหากคุณทำประกันอุบัติส่วนบุคคลกับรู้ใจประกันภัย เรามีจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้คุณกรณีที่คุณต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสูงสุดถึง 20 วัน ที่สำคัญเบี้ยประกันถูกมาก คุ้มค่าคุ้มราคา เพราะการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเหมือนเป็นการ ลงทุนกับตัวเอง เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น คุณไม่ต้องนำเงินเก็บของคุณออกมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพราะเราพร้อมดูแลคุณ หรือหากคุณต้องการปรับเพิ่มความคุ้มครองก็สามารถทำได้เช่นกันโดยการเพิ่มความคุ้มครองในส่วน การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การแข่งกีฬาอันตราย ไม่ว่าจะเป็น [...]